Společně dáváme vizím reálné tvary

Mohou nanovlákna zlepšit vlastnosti vašich produktů? Jaké vybavení budete pro produkci nanovláken potřebovat a jakou podporu vám poskytne Elmarco? Odpověď je jednoduchá.

Jsme ten správný partner

Dokážeme dodat efektivní řešení pro přeměnu vašich nápadů na fungující produkty s nanovlákny. Rozumíme složitosti problému a poskytneme podporu během celé cesty. Proto nabízíme široké spektrum forem spolupráce.

Nákup laboratorního zařízení pro vlastní výzkum

Zakoupíte si laboratorní zařízení s technologií Nanospider™ a nezávisle hledáte řešení. Vaši výzkumní pracovníci vyrábí nanovlákna v laboratorním měřítku a budujete interní znalosti o nanovláknech, jejich výrobě a aplikacích.

Spolupráce s naším R&D týmem při hledání řešení

Možností, jak spolupracovat s našimi výzkumnými týmy, je hned několik a vy si tak vyberete tu nejefektivnější právě pro váš výzkum.

  • Standardní dohoda o vzorkování (Standard Sampling Agreement) Pomoc s výzkumem a vývojem v počáteční fázi vývoje produktu/integrace nanovláken.
    To zahrnuje tyto fáze:
    • Fundamentální vývoj na laboratorních strojích
    • „Scale up“ a rozsáhlejší testování na průmyslových linkách

  • Dohoda o společném vývoji (JDA - Joint Development Agreement)
    Dlouhodobý koncepční vývoj konkrétního nanovlákenného produktu

Iterativní přístup k vývoji produktu

Účinná a ověřená forma spolupráce

Bez ohledu na to, jaký bude váš výchozí bod, uplatňujeme v Elmarcu iterativní přístup k vývoji produktů z nanovláken. Můžeme upravovat roztok polymeru pro vytvoření různých průměrů vláken. Prostředím uvnitř zvlákňovací komory lze ovlivnit prodyšnost a rovnoměrnost. Nastavením parametrů Nanospidera zase vlastnosti materiálu.

Máme řadu testovacích zařízení pro vyhodnocení prodyšnosti, účinnosti filtrace, vodního sloupce a morfologie vláken, což může vést k lepšímu pochopení produktu. Vzhledem k tomu, že žádný z těchto aspektů nelze zcela izolovat od ostatních, je iterativní přístup pro vývoj nanovlákenných produktů tak účinný.

Co zahrnuje proces vývoje nanovláken a výroby linky

Definice materiálu a procesu

Výběr vhodného zařízení

Modelace nákladů

Customizace vybraného zařízení

Testování vyrobeného zařízení

Doprava, instalace, školení, podpora

1. Definice materiálu a procesu

Na začátku definujeme Recipe of Record a Joint Material Verification Agreement

Recipe of Record (RoR) definuje proces výroby nanovláken včetně receptury polymeru, specifikace podkladové vrstvy, nastavení stroje, testovacích protokolů, požadavků na materiálový výkon a uniformitu.

Joint Material Verification Agreement (JMVA) využívá RoR v průmyslovém měřítku k výrobě více rolí nanovlákenného materiálu. Tato dohoda také obsahuje informace o variabilitě šarže polymeru, podkladové vrstvy a přísad, kritériích vizuální kontroly defektů, požadavcích na manipulaci s materiálem a krocích následného zpracování.

2. Jaké výrobní zařízení bude pro vás nejvhodnější?

Pomocí RoR, JMVA s vašimi požadavky na minimální a maximální roční objem výroby (m²/rok) připravíme návrh konfigurace zařízení, která budete pro svůj produkt z nanovláken potřebovat a vypracujeme konkrétní nabídku.
Ta kromě specifikace zvlákňovacího zařízení Nanospider™ může zahrnovat také další periferní zařízení.

Klimatizační jednotky NS AC nastavují ideální podmínky uvnitř zvlákňovací komory

Více o klimatizacích

Odvíječ a navíječ převíjí podklad pro nanovlákna

Adhezní modul zajišťuje adhezi nanovlákna k podkladu

Horkovzdušné sušení materiálu

Zařízení TEXTEST kontinuálně měří prodyšnost, tlak i odpor

Míchací stanice přípravuje roztoky polymerů

3. Modelace nákladů

Klíčovou součástí celého procesu nabídky je modelace nákladů, která pomáhá pochopit všechny náklady na výrobu nanovlákenných materiálů. Je možné modelovat různé scénáře, aby se vydefinovaly materiálové náklady během náběhu výroby.

4. Navrhneme výrobní linku pro váš provoz

Po schválení nabídky na nákup zařízení je dalším krokem schválení designu

V něm se definují požadavky na customizaci stroje a požadavky na přípravu místa pro instalaci a uvedení zařízení do provozu. Klíčovým aspektem této fáze je řešení bezpečnostních požadavků, protože míchání kapalných polymerních roztoků může být pro vaše výrobní místo novým procesem. Jakmile budou technické detaily vyřešeny a odsouhlaseny, zahájíme výrobu vaší linky a souvisejících periferií. Tento technicky náročný proces trvá obvykle několik měsíců. Abyste neztráceli čas, můžete využít pro produkci vašeho nanomateriálu naše výrobní kapacity. Tím se výrazně zkrátí doba uvedení vašeho produktu na trh.

5. Na hotový stroj čeká mnoho testů

Po dokončení výroby projde linka řadou testů, aby bylo zajištěno, že funguje tak, jak byla navržena.

Test mechanické integrity (MIT)

Kontrolujeme plnou mechanickou funkčnost všech prvků stroje při minimálních a maximálních hodnotách.

Test chemické integrity (CIT)

Do stroje poprvé lijeme roztok polymeru a kontrolujeme funkčnost stroje. Poprvé tak na stroji vyrábíme nanovlákna.

Ověření RoR

Další fáze zahrnuje počáteční testování RoR a výrobu definovaného nanovlákenného materiálu.

Předběžný akceptační test (PAT)

V rámci formálního předběžného akceptačního testu (PAT) ověřujeme RoR a JMVA, a tím fakt, že zařízení vyrábí tak, jak je požadováno.

6. Doprava, odborná instalace a zaškolení

Po úspěšném dokončení PAT je zařízení pečlivě a metodicky demontováno pro přepravu. Náš logistický tým zajistí jakoukoli přepravu letecky, po silnici nebo po moři ‑ pro FCA Liberec až po DAP zákazníka a vše mezi tím.

Náš zkušený tým dorazí k vám ve stejnou dobu jako zařízení samotné. Po dokončení instalace se zařízení znovu testuje stejným způsobem jako u nás – včetně MIT a CIT. Poslední fází je závěrečný akceptační test (FAT), kde ověřujeme stejné RoR a JMVA.

Po úspěšném dokončení FAT následuje školicí fáze, kdy vašemu personálu ukážeme všechny kritické funkce stroje včetně diagnostických postupů. Nabízíme i několik druhů teoretických školení, kdy zaměstnance výzkumu a vývoje naučíme základy elektrostatického zvlákňování a jak upravovat parametry nanovlákenných produktů.

Následná podpora

Instalací naše podpora nekončí. Komplexní jednoletá záruka vám poskytuje vzdálenou diagnostiku, díky níž vyřešíme většinu problémů se zařízením. Pokud to situace vyžaduje, posíláme náš tým přímo k vám. Zajišťujeme také dodání náhradních a spotřebních dílů. V případě zájmu nabízíme prodloužené záruky a servisní balíčky, které zahrnují půlroční návštěvy, aby vaše zařízení bylo stále ve špičkovém provozním stavu.

Komplexní
záruka
Náhradní
díly
Preventivní
údržba
Vzdálená
diagnostika

Kontaktujte nás

Zajímavosti ze světa
v měřítku 10-9 m

Vítězství v právním boji: Firma Elmarco porazila čínskou společnost ve sporu o porušení patentové ochrany

Přečíst článek

Budoucnost nanovláken a průmyslových trendů: Elmarco Talks

Přečíst článek

Navštivte nás na výstavě INDEX 23!

Přečíst článek

Používáme soubory cookie