Řada INFINITY. Řešení pro pokročilé membrány.

Minimalizace defektů

Řada INFINITY má díky vyspělé technologii zvlákňování zásadní vliv na eliminaci defektů. Využívá principy bezjehlové technologie Nanospider™, ale díky kontinuálnímu pohybu struny nedochází k přerušení jednotlivých paprsků nanovláken. To umožnuje vyrábět prakticky bezdefektní nanovlákenné membrány, které lze využít ve velmi náročných aplikacích.

Uplatnění řady INFINITY

Technologie v detailu

Technologie využívá metodu zvlákňování polymerního roztoku v elektrostatickém poli o vysoké intenzitě.

Vysokonapěťové pole působí mezi dvěma elektrodami: zvlákňovací a sběrnou.

  • zvlákňovací elektroda je připojena ke zdroji vysokého napětí
  • sběrná elektroda je připojena k opačnému elektrickému potenciálu

Zvlákňovací elektrodu tvoří drát ve tvaru smyčky. Na ni je pomocí statického boxu průběžně nanášen roztok polymeru. Jeho tenká vrstva pokrývá povrch drátové elektrody. Působením vysokonapěťového pole překoná elektrostatická síla povrchové napětí roztoku, ten je nucen se přesunout do oblasti s nižším elektrickým potenciálem, a tím se začnou vytvářet nanovlákna. Zatímco proud kapaliny putuje ke sběrné elektrodě, rozpouštědlo se odpařuje, vlákna natahují a ukládají ve formě pásu na podkladový materiál.

Benefity technologie

Minimum defektů

Tato inovace umožňuje výrobu vysoce výkonných nanovlákenných membrán s minimem defektů pro použití v HEPA a kapalinové filtraci nebo v aplikacích z oblasti elektroniky (palivové články a separátory baterií).

Flexibilita produkce

Jedna smyčka obsahuje dvě zvlákňovací elektrody. Pro zvýšení produktivity lze využít více smyček s až 32 zvlákňovacími elektrodami (v závislosti na počtu výrobních jednotek).

Uzavřený systém

Stroj umožňuje dlouhodobou stabilní výrobu nanovláken, které je dosaženo díky řízené kontrole vzduchu ve zvlákňovací komoře pomocí klimatizační jednotky. Během provozu se stroj stává uzavřeným systémem, který je zajištěn ochrannými prvky, aby se zabránilo přístupu do zvlákňovací komory.

Využití technologie INFINITY v praxi

Technické parametry řady INFINITY

Počet zvlákňovacích jednotek 1
Počet rotujících modulů 2
Moduly mohou být provozovány nezávisle, také s různými polymery
Celkový počet zvlákňovacích elektrod 8 (4 na modul)
Šířka zvlákňovací elektrody 1 600 mm
Napětí při zvlákňování 0‑140 kV
Rychlost odvíjení (v závislosti na požadované vrstvě nanovláken) 0,01‑5 m/min.
Rychlost rotujícího drátu 0‑10 m/s
Vzdálenost elektrody od podkladu 150‑250 mm
Spotřeba 5‑10 kW
Rozměry stroje Délka 13 800 mm
Šířka 9 600 mm

Teplota Specifické pro polymer použitý v procesu (příklad PA6 na celulóze – teplota se pohybuje mezi 20‑30 °C)
Vlhkost Specifické pro polymer použitý v procesu (příklad PA6 na celulóze – vlhkost je 20–40 % RH)
Doba provozu Provoz 24/7 (nádrže je třeba měnit každých 16‑24 hodin)
Doba spouštění Typicky do 20 min.
Čas potřebný k naplnění polymeru 20 min.
Objem nádrží 60 l (2×30 litrů)
Čas potřebný k výrobě jedné dávky Maximum 24 hod., typicky 16 h
Měsíční časová dotace na údržbu Provozuschopnost kolem 85‑89 %

Obsluhující personál 1 osoba/směna
Požadavky na výrobní prostory Přibližně 200 m² (10×20 m)
Výška stropu minimálně 4 m
Rovný a pevný povrch s nosností 500 kg/m². Pro snadnou obsluhu je třeba podlahu dostatečně vyrovnat.
Další speciální požadavky Internetové připojení – služba vzdálený přístup.
Suchý stlačený vzduch: 6‑8 bar, může se lišit v rozmezí 200 Nl/min. až 2000 Nl/min. podle nastavení a provozního režimu.
Inertní plyn: 0,5 bar, může se měnit v rozmezí 2 Nl/min. až 200 Nl/min. pro různé doby v provozním režimu.
Požadavky na ventilaci Obvykle 2000 m³/h ‑ pro výrobní linku + periferie (pro linku s jednou zvlákňovací jednotkou)

Nezbytné periferie

Precizní klimatizace

Atmosféra ve zvlákňovací komoře je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje morfologii vláken i výkonnost procesu. Pro většinu receptur polymerních roztoků je cílová relativní vlhkost v rozmezí 20‑50 % a teplota v rozmezí 18‑30 °C. Klimatizační jednotka je navržena tak, aby zajišťovala přesnou regulaci vstupní teploty a relativní vlhkosti vzduchu ve zvlákňovací jednotce.

VÍCE O KLIMATIZACÍCH

Stanice pro míchání polymerů

Zde se připravují roztoky polymerů pro použití ve zvlákňovací jednotce. Jedná se o nádobu s dvojitou stěnou, ve které se připravený roztok míchá a během přípravy se může různě zahřívat nebo chladit. Proces plnění a vypouštění chemikálií do procesních nádrží je navržen tak, aby minimalizoval zásah obsluhy.

Odvíjení a navíjení

Odvíječ i navíječ tvoří ocelové rámy s motory, které pohánějí odvíjecí a navíjecí pneumatické hřídele. Zařízení umožňuje obousměrné převíjení podkladového materiálu. Výměna a vkládání rolí podkladového materiálu je ruční. Odvíječ a navíječ je opatřen bezpečnostním oplocením.

Zařízení zajišťujeme přes externího dodavatele.

Stan s podpěrným válcem/válci

Stan má více funkcí. Slouží jednak jako podpora odvíjeného nebo navíjeného materiálu, aby nedošlo k jeho deformaci. Dále minimalizuje míchání atmosféry uvnitř zvlákňovací komory a v okolí linky.

Uložiště dat a vzdálený přístup

Systém pravidelně ukládá specifická procesní data a nastavení. Ta se následně používají jako záznam z výroby. Jsou přístupná pomocí protokolu http v místní síti. Jednotka samozřejmě umožňuje vzdálený přístup přes privátní a zabezpečenou VPN. Díky tomu dokážeme v případě potřeby vzdáleně vyřešit servisní požadavky.

Úprava odpadního vzduchu

Linky a periferní zařízení produkují emise organických kyselin a rozpouštědel. Jejich průtok a koncentrace závisí na nastavení stroje a jsou specifické pro každý výrobek. Abychom vypouštěním těchto látek nezatěžovali ovzduší, odpadní vzduch likvidujeme.

Kontaktujte nás

Zajímavosti ze světa
v měřítku 10-9 m

Vítězství v právním boji: Firma Elmarco porazila čínskou společnost ve sporu o porušení patentové ochrany

Přečíst článek

Budoucnost nanovláken a průmyslových trendů: Elmarco Talks

Přečíst článek

Filtrace mořské vody – budoucnost v boji proti nedostatku pitné vody?  

Přečíst článek

Používáme soubory cookie